Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2013

zupaaa
14:22
Nie obiecuję Ci być bezbłędna, najlepsza czy idealna. Ale obiecuję być zawsze, pomimo wszystko.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana
zupaaa
14:21
Jestem taka upojona. Uwielbiam twój smak na moich ustach, gdy się całujemy.
Tak mnie uzależniasz. Tak bardzo... nie mogę się oprzeć, wpadając w twe ramiona ....
— rihanna - drunk on love
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana
zupaaa
14:21
-Umiesz rysować?
-Nie.
-A co ty w ogóle umiesz? Gromadzić tłuszcz chyba tylko.  
Reposted fromradykalna radykalna viawyidealizowana wyidealizowana

October 16 2012

zupaaa
13:11
zupaaa
13:10
0772 6ec7
Reposted fromeklerrka eklerrka viarewelacyjnie rewelacyjnie
zupaaa
13:08
zupaaa
13:07
1032 f0a4
Reposted fromrosewood rosewood viapurpurowyrower purpurowyrower

August 21 2012

zupaaa
06:57
2430 a243
Reposted fromthomerth thomerth viainwigilatorka inwigilatorka
zupaaa
06:57
6927 f458
Reposted fromcaataleya caataleya viainwigilatorka inwigilatorka
zupaaa
06:56
0664 27e9
Reposted fromtwice twice viachilloutt chilloutt
zupaaa
06:56
9414 4a7f
Reposted fromosiaka osiaka viachilloutt chilloutt
06:55
0291 e928
Reposted fromtayfun tayfun viachilloutt chilloutt

August 20 2012

zupaaa
14:07
4981 de03
nie wychodziła bym. 
zrobie sobie takie samo!
zupaaa
14:07
zupaaa
14:06

Nie przepraszaj. Zacznij się w końcu zachowywać tak, abyś nie musiał przepraszać.

Reposted frombomdia bomdia viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
zupaaa
14:06
zupaaa
14:06

Jeśli nawet zostanę zapisem w Twojej pamięci, jakąś datą, jakimś wspomnieniem, to i tak będzie to powrót do czegoś, co się tak naprawdę nie odłączyło. Po prostu się przesunęło na koniec kolejki osób istotnych. I przyjdzie taki dzień, być może po wielu latach, kiedy wyciągniesz - na kilka chwil - na początek kolejki i pomyślisz ' Tak, to ona...'

— nie wiem skąd
zupaaa
14:04

August 17 2012

zupaaa
12:26
4501 b6f0
Reposted fromjustfeel justfeel viapurpurowyrower purpurowyrower
zupaaa
12:24
Siedzę samotnie na zimnym betonie a serce powolnie zamienia się w stal .
— Diox
Reposted fromwordshurt wordshurt viachilloutt chilloutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl